Creative Arts Center

Sep 06, 2018 03:27pm

የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ከመንግሥት የተረከበውን እና በአዲስ አበባ በጉለሌ ክፍለ ከተማ የሚገኘውን ታሪካዊ ግቢ በዋና ጽሕፈት ቤትነት እየተገለገለበት ይገኛል፡፡ ይህ ታሪካዊ ግቢ እና ቤት በኢትዮጵያ ታሪክ በሀያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ስመጥር ጸሐፊ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት የብላቴን ጌታ ኅሩይ ወልደሥላሴ መኖሪያ ቤት የነበረ ነው፡፡ አካዳሚው ይህንን ቤት ሕንፃው…